LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018

Thứ sáu - 14/09/2018 02:45

              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)

 
Thứ, ngày, tháng Thời gian Địa điểm – Nội dung – Thành phần
Thứ 2 ngày 17/9 7 giờ - Tại Phòng họp Giao ban (tầng 3)
- Họp Giao ban
- Kính mời: Lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Khoa, Phòng, Xưởng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư đoàn TN; Trưởng ban Thanh tra nhân dân
Thứ 3 ngày 18/9 7 giờ - Tại Phòng họp giao ban Khoa Y
- Họp Giao ban Khoa Y học Phục hồi
- Kính mời: Lãnh đạo đơn vị, tất cả thành viên Khoa Y học Phục hồi
Thứ 4 ngày 19/9    
Làm việc bình thường
Thứ 5 ngày 20/9 16 giờ  
- Tại phòng họp Giao ban (tầng 3)
- Họp về công tác cán bộ
- Kính mời: Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị; Ban Chấp hành Công đoàn (Chủ tịch – Phó Chủ tịch); Bí thư đoàn TN; lãnh đạo Phòng TCHC
 
Thứ 6 ngày 21/9 16 giờ  
- Tại Phòng tập nhi
- Báo cáo sinh hoạt chuyên môn PHCN sàn chậu
- Người thực hiện báo cáo (Nguyễn Thị Kiều Linh, KTV Vật lý trị liệu)
- Kính mời: Lãnh đạo đơn vị, Khoa Y học Phục hồi.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn