Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

Chủ nhật - 09/09/2018 21:16
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
 


Thứ SÁNG CHIỀU
Ngày Nội dung Thành phần Địa điểm Nội dung Thành phần Địa điểm
Hai
10/9
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Tại đơn vị 15g: Họp Cấp ủy
15g30’: Họp Chi bộ
Cấp ủy
Tất cả Đảng viên
Phòng họp giao ban
Ba
11/9
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Tại đơn vị Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Tại đơn vị

12/9
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Tại đơn vị 16g: Họp lệ Chi đoàn Đoàn viên Phòng họp giao ban
Năm
13/9
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Tại đơn vị 15g30’: Họp bầu bổ sung BCH Công đoàn
16g’: Sinh hoạt về quy tắc ứng xử văn hóa công sở
 
Toàn cơ quan
Hội trường lầu 2
Sáu
14/9
Dự Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Phó Giám đốc Kim Dung
Thanh Thảo Thanh Nga
TP Hồ Chí Minh Dự Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Phó Giám đốc Kim Dung
Thanh Thảo
Thanh Nga
TP Hồ Chí Minh
Bảy
15/9
Dự Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Phó Giám đốc Kim Dung
Thanh Thảo Thanh Nga
TP Hồ Chí Minh Dự Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Phó Giám đốc Kim Dung
Thanh Thảo
Thanh Nga
TP Hồ Chí Minh
Chủ nhật
16/9
Dự Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Phó Giám đốc Kim Dung
 Thanh Thảo Thanh Nga
TP Hồ Chí Minh Dự Tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Phó Giám đốc Kim Dung
Thanh Thảo
Thanh Nga
TP Hồ Chí Minh
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn