Lịch công tác tuần từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018

Thứ sáu - 09/11/2018 11:13
   Lịch công tác tuần từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
(điều chỉnh làn 2)
 

Thứ SÁNG CHIỀU
Ngày Nội dung Thành phần Địa điểm Nội dung Thành phần Địa điểm
Hai
12/11
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm Làm việc tại Trung tâm  Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm 
Ba
13/11
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm 13h Tập huấn 
16h Họp lệ Chi đoàn 
Phó Giám đốc 
Tất cả đoàn viên 
Trường ĐHYD Cần Thơ
Hội  Trường lầu 3

14/11
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
Năm
15/11
7h Họp giao ban coe quan  Lãnh đạo đơn vị, Trưởng phó các phòng ban bộ phận  Hội trường lầu 3 13h Tập huấn 
Làm việc bình thường
Phó Giám đốc 
Tất cả CCVCNLĐ
Trường ĐHYD Cần Thơ
Trung tâm 
Sáu
16/11
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm 15g30’:họp BCH Công đoàn mở rộng
 
BCH Công đoàn
Mời đại diện Cấp ủy 
Hội trường lầu 3
 
Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn