Lịch công tác tuần từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

Thứ sáu - 19/10/2018 09:41
 Lịch công tác tuần từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018 (điều chỉnh lần 1)
 

Thứ SÁNG CHIỀU
Ngày Nội dung Thành phần Địa điểm Nội dung Thành phần Địa điểm
Hai
22/10
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm 16h00 
họp đánh giá, xếp loại tổ chức đoàn 
Tất cả đoàn viên chi đoàn  Hội trường lầu 3
Ba
23/10
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
Lãnh đạo đi công tác 

Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng 
Hà Nội

24/10
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
Lãnh đạo đi công tác 

Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng 
Hà Nội
Năm
25/10
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm 15g: Báo cáo đề cương sáng kiến cải tiến kỹ thuật Thanh Hải - Huỳnh Huy; Bùi Thủy – Xuân, K. Dung, H. Thúy Hội trường 3
Sáu
26/10
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
16h00 Sinh hoạt chuyên môn
BS. Huỳnh Võ Anh Huân báo cáo
Tất cả Khoa y Hội trường lầu 2 Trung tâm
 
 


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn