Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Thứ hai - 22/01/2018 04:46
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018


Ngày 18/01/2018 Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018. Ông Nguyễn Quốc Lập, Bí Thư Chi bộ Năm 2017 toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm luôn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm, cụ thể như hoạt động sản xuất của Xưởng Chỉnh hình các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch từ 103%KH đến 140 %KH như chỉ tiêu về áo chỉnh hình đạt 140,9%KH, tay giả đạt 120%KH…Bên cạnh đó các chỉ tiêu hoạt động y học phục hồi cũng nỗi trội như nắn bó bột vượt 400% KH đề ra, vật lý trị liệu vượt 107% KH, X-quang vượt 108% KH, sử dụng giường bệnh vượt 113% KH. Để đạt được những kết quả nêu trên, trong năm 2017 tập thể công chức, viên chức, người lao động luôn đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu. Qua kết quả hoạt động của năm 2017 Hội nghị cũng đã đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2018.

 Description: D:\cao\viet bai\HN2.PNGHội nghị đã thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, cùng báo cáo công tác công đoàn năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019. Thay mặt lãnh đạo Ông Nguyễn Quốc Lập, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm cũng đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm sang năm 2018 cần tích cực tăng cường công tác xây dựng, đoàn kết nội bộ để xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

                                                                                                   

Tác giả bài viết: Bùi Thủy

Nguồn tin: Trung tâm Chỉnh hình Phục hồi chức năng Cần Thơ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn