Nhà tài trợ

VNAH
Hội Trợ Giúp Người Tàn Tật Việt Nam

Địa chỉ 1:      51C Văn Miếu, Hà Nội
Điện Thoại:  04 7473000
Fax:               04 8237444

Địa chỉ 2:     12A Bùi Thị Xuân, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Điện Thoại:  08 9972708
Fax:               08 9972746

Website:       www.vnah-hev.orgICRC
Ủy Ban Quốc Tế Chữ Thập Đỏ


Địa chỉ:         70 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện Thoại:  08 9325452
Fax:               08 9972746

Website:       www.icrc.orgSAP-VN
Chương Trình Trợ Giúp Xã Hội Việt Nam


Địa chỉ:         H.T.006 Bưu Điện Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
Điện Thoại:  08 844 1380
DĐ:                0918 017142

Website:       www.sap-vn.orgV VAF
Quỹ Cựu Chiến Binh Mỹ Tại Việt Nam


Địa chỉ:         15 Phố Đặng Dung, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện Thoại:  04 7339444
Fax:               04 7339445

Website: www.veteransforamerica.org