Thông tin tài trợ

Tên các tổ chức phi chính phủ

Nội dung tài trợ

Địa bàn tài trợ

 

 

 

VNAH

(Hội Trợ Giúp Người Tàn Tật Việt Nam)

- Cung cấp miễn phí chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình, xe lăn và xe lắc.

- Phẫu thuật chỉnh hình cho người tàn tật vận động.

- Trợ giúp huấn luyện chuyên môn và kỹ thuật.

- Trang thiết bị vật tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Bạc Liêu

Sóc Trăng

Cà Mau

Vĩnh Long

Đồng Tháp

Trà Vinh

An Giang

Kiên Giang

 

 

 

 

 

ICRC

(Uỷ Ban Quốc Tế Chữ Thập Đỏ)

- Cung cấp miễn phí chân tay giả bằng vật liệu nhựa PP.

- Phẫu thuật chỉnh hình cho người tàn tật vận động.

- Xe lăn, xe lắc và thiết bị hỗ trợ cho người tàn tật.

- Hỗ trợ huấn luyện chuyên môn và kỹ thuật.

- Trang thiết bị vật tư.

SAP-VN

(Chương Trình Trợ Giúp Xã Hội Việt Nam)

- Phẫu thuật chỉnh hình cho người tàn tật vận động có dụng cụ chỉnh hình hỗ trợ phục hồi chức năng.

VVAF

(Quỹ Cựu Chiến Binh Mỹ Tại Việt Nam)

- Phẫu thuật chỉnh hình nghi nhiễm dioxin cho trẻ em dưới 16 tuổi.