Lịch công tác tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Thứ sáu - 23/11/2018 02:13
Lịch công tác tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
 
Thứ SÁNG CHIỀU
Ngày Nội dung Thành phần Địa điểm Nội dung Thành phần Địa điểm
Hai
26/11
Dự lớp tập Huấn PHCN
 (từ 26-29/11/2018)
Phó Giám đốc Hà Nội Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
Ba
27/11
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm  Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm

28/11
Làm việc bình thường  Tất cả CCVC NLĐ Trung tâm  Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
Năm
29/11
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
Sáu
30/11
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn