Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018

Thứ sáu - 26/10/2018 15:07
Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018
 

Thứ SÁNG CHIỀU
Ngày Nội dung Thành phần Địa điểm Nội dung Thành phần Địa điểm
Hai
29/10
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
Ba
30/10
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm 15g: Báo cáo đề cương sáng kiến cải tiến kỹ thuật Thanh Hải - Huỳnh Huy; Bùi Thủy – Xuân, K. Dung, H. Thúy Hội trường 3

31/10
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm 16g: Dự lễ chia tay Đ/c Nguyễn Thị Dân- Trưởng đại diện VP 2 Phó Giám đốc VP 2 Bộ LĐTBXH
Năm
01/11
7 giờ: Họp giao ban lãnh đạo cơ quan Lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Khoa, Phòng, Xưởng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư đoàn TN; Trưởng ban Thanh tra nhân dân Phòng họp lầu 3 Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
Sáu
02/11
Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm Làm việc bình thường Tất cả CCVCNLĐ Trung tâm
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn